Årsbokslutet godkänt av fullmäktige – fokus framåt på krympta kostnader

Bild

Kommunfullmäktige godkände årsbokslutet för 2018.

Kommunfullmäktige godkände kommunens årsredovisning för 2018. Ekonomin ser bättre ut än året innan, men fokus framåt riktas på att hålla kostnader nere och ha bättre intern kontroll på pengarna.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde att klubba igenom årsbokslutet för 2018. En kort debatt föregick bifallet, ämnet för diskussion var förslaget om att skriva av några nämnders underskott, med krav på åtgärder för att nå budgetbalans 2019.

Om en sak var däremot fullmäktigeledamöterna eniga - det är viktigt att noga gå igenom vad som orsakar underskotten.

I stort visar årsredovisningen för 2018 på ett förbättrat resultat jämför med året innan.

- Det ser bättre ut och det är glädjande. Samtidigt vet vi att det finns mycket kvar att göra, säger Erik Sunnert, ekonomichef i kommunstyrelseförvaltningen.

Krafttag gav resultat

På glädjefronten märks tydligast hur omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har lyckats kapa kostnader. I omvårdnadsnämnden är det bland annat mer effektiv schemaläggning som gett tydliga resultat och nämnden ser ut att gå mot ett ännu mer förbättrat resultat 2019.

Att krympa kostnader blir något som kommer att följa med över hela linjen de närmaste åren då skatteintäkter och stadsbidrag inte väger upp kostnader.

- Så är det inte bara för oss, det syns i många kommuner. Vi närmar oss att växa i kostnadskostymen men vi måste ha fortsatt fokus på att hålla nere kostnader, säger Erik Sunnert.

Kommunfullmäktige godkände också årsredovisningar för de kommunala bolagen Faxeholmen AB, Söderhamns Nära AB, Söderhamn Elnät, Söderhamns Stadshus och Hälsinglands utbildningsförbund.

Senast uppdaterad: 9 april 2019