Söderhamns kommun utvecklar sin grafiska profil

Bild

Bilden illustrerar att arbetet bland annat innefattar att välja kulörer till logotyp och grafisk profil.

Söderhamns kommun behöver bli tydligare som avsändare i olika kommunikationskanaler. Därför arbetar vi nu om kommunens logotyp och grafiska profil. Målet är ett starkt och tydligt grafiskt uttryck, som hämtar kraft i de kvaliteter som vi håller högt i vår verksamhet. Ny grafisk profil lanseras under 2020.

Det är kommunstyrelsen som beslutat att en ny logotyp och grafisk profil ska arbetas fram, både för organisationen Söderhamns kommun och förplatsen Söderhamn. Arbetet påbörjades i april 2019 och första etappen kommer att vara klart under början av 2020, lagom att lanseras under vårt 400-årsjubileum.

-Vår nuvarande grafiska profil är nästan 20 år gammal, det har skett förändringar i samhället och allt mer kommunikation sker i digitala kanaler. Bland annat därför är det rätt att se över vår grafiska profil och säkerställa att vi är tydliga avsändare i alla olika kommunikationskanaler, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Särskilja kommunorganisationen från platsen Söderhamn

Ett viktigt steg i arbetet är att särskilja kommunorganisationen från Söderhamn som ort och plats. Den logotyp vi har idag är egentligen en kampanjlogotyp för platsen Söderhamn, som togs fram i mitten av 1990-talet. Utifrån den skapades så småningom kommunens nuvarande grafiska profilprogram, daterat 2002.

- Idag har vår logotyp blivit begränsande i såväl färg som form, dessutom florerar en rad varianter av logotypen och flera andra symboler, som gör kommunen otydlig som avsändare. Genom åren har den grafiska profilen blivit yvig och opraktisk, inte minst i våra viktiga digitala kanaler, säger Matilda Green, kommunikationschef.

Varför är det viktigt att skilja på platsen Söderhamn och kommunorganisationen?

Idag finns ingen symbol eller grafisk profil kopplad till platsen Söderhamn. Vi vill kunna berätta tydligare om hur det är att leva och bo här, driva företag och besöka Söderhamn.
– Eftersom platsen och organisationen står för olika värden och erbjuder helt olika saker blir det fel att använda kommunorganisationens logotyp som avsändare, säger Matilda Green.

När ser vi resultatet?

Den 11 juni tar kommunstyrelsen ställning till vägen framåt. Det vill säga i vilken riktning de nya grafiska profilerna ska arbetas fram. Därefter påbörjas den kreativa processen och utvecklingen av förslag på grafisk utformning och regelverk.

Platsens grafiska profil beräknas lanseras under fjärde kvartalet 2019 och kommunorganisationens nya grafiska profil planeras att skiftas med början under första kvartalet 2020.

Senast uppdaterad: 24 maj 2019