Skarvar på skär.

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på 500 skarvar i skärgårdsvikar i Söderhamn. Jakten organiseras av Söderhamns kommun och får pågå fram till 31 augusti.

Skyddsjakt på skarv i Söderhamns skärgård - gäller 500 fåglar

Söderhamns kommun har ansökt om skyddsjakt på skarv i skärgården. Det har delvis beviljats men ytterligare justeringar behövs dock för att effektivt kunna genomföra skyddsjakt.

Enligt beräkningar fanns 2018 omkring 11 500 skarvar i Söderhamns skärgård. Förhoppningen är att den kommande skyddsjakten ska ha effekt för att skydda bestånden av fiskyngel.

Söderhamns kommun har stått bakom fyra ansökningar till Länsstyrelsen i Gävleborg om olika former av skyddsjakt på skarv. En del av det kommunen ansökte om har nu beviljats.

Kommunen ansökte dels om skyddsjakt på 500 skarvar i havsområdet utanför Sandarne, dels om skyddsjakt på 150 skarvar i Söderhamnsfjärden (100 skarvar), inre Norrfjärd, inre Lötviken, norra sidan av Skärså (50 skarvar).

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på högst 500 skarvar i Söderhamnsfjärden, Midsommarfjärden, inre Lötviken, norra sidan av Skärså med motiveringen att den hotar fiskpopulationen i aktuella områden. Tillståndet gäller fram till 31 augusti.

Däremot beviljades inte kommunens ansökan om skyddsjakt på 200 ägg på Myrskär (så kallad prickning), med syfte att störa skarven under häckning. Inte heller tillåts störning av skarvar på ett tiotal öar där fågeln ännu inte etablerat sig. Man godkände inte heller skyddsjakt i havsområdet utanför Sandarne. I beslutet har länsstyrelsen istället ökat på antalet skarvar till 500 st i Söderhamnsfjärden och i utpekade havsvikar trotts att kommunen endast sökt skyddsjakt på 150 skarvar i dessa områden.

Svårt att genomföra skyddsjakt

Söderhamns kommun har underlaget till ansökningarna lyft problematiken med omfattande skyddsjakt i de inre delarna på grund av omfattande bebyggelse, omfattande båtliv m.m. Söderhamns kommun anser att man endast kan göra punktinsatser i Söderhamnsfjärden och havsvikarna och att det behöver kompletteras med områden i skärgården utanför dessa platser. En komplettering till ansökan har därför lämnats in för att få tillstånd att bedriva skyddsjakt i skärgården där platser för sjöfågeljakt finns och bebyggelsen är glesare. Utan denna komplettering bedöms det vara svårt att genomföra skyddsjakten. Länsstyrelsens beslutade i juni 2019 avslå denna ansökan. Söderhamns kommun har lämnat in en överklagan.

Kommunen organiserar skyddsjakten

Även om förhållandena för genomförande är mycket svåra utifrån beviljade beslut så har tillståndet för 500 skarvar fördelats på olika ansvariga. För genomförande av skyddsjakt i Midsommarfjärden ansvarar Söderhamns viltvårdsområde medan en kommunjägare hanterar Söderhamnsfjärden och inre Lötviken.

Söderhamns kommun stöttar också den ansökan från Ljusne sportfiskeklubb om skyddsjakt på skarvar, som tidigare delvis beviljats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen tillåter där skyddsjakt på 100 skarvar i Ljusnans mynning. Den jakten har redan inletts.

Senast uppdaterad: 18 juli 2019