Tack för viktig information från enkäten: Tre frågor om Söderhamn

Tummen upp till alla som deltog.

Den 25 maj publicerades en enkät på Söderhamns kommuns Facebook-sida med tre korta frågor. Frågorna handlade om Söderhamn som plats, kommunens logotyp och vårt stadsvapen. Vi fick in hela 1188 svar! Svaren har nu sammanställts och kommer att användas som ett av underlagen som ligger till grund för olika vägval i arbetet med utveckling av kommunens grafiska profil.

En grafisk profil består bland annat av en logotyp, färger och teckensnitt. Söderhamns kommuns nuvarande grafiska profil är nästan 20 år gammal. Efter beslut av Kommunstyrelsen i maj 2019 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att förändra vår grafiska profil, bland annat för att passa dagens kommunikationskanaler och för att det tydligare ska framgå vilka verksamheter, evenemang och erbjudanden som kommunen står bakom.

De 1188 enkätsvaren, från kommuninvånare, besökare, studerande, pendlare, fritidsboende och andra, har gett oss ytterligare ett underlag till arbetet med hur den grafiska profilen ska förändras.

Är du nyfiken på enkätens resultat? Här kommer en kort redovisning:

Sammanställning av enkätens tre frågor

Fråga 1: Vad tänker du på när du ser Söderhamns kommuns logotyp?

Kommentarerna om vår befintliga logotyp var mycket spretiga. Så pass spretiga att vi inte har kunnat gruppera svaren.

Vissa kopplade logotypen till organisationen Söderhamns kommun och våra olika verksamheter, exempelvis genom att svara "kommunen", Söderhamns kommun", "kommun ute på serviceuppdrag" eller "hemtjänstbil".
Men många associerade kommunens logotyp framförallt med den geografiska platsen, exempelvis genom kommentarer som "Söderhamn", "hemma", "båthamn", "skärgård", "där jag bor" eller "min födelseort".

Några passade även på att kommentera utformningen av loggan, i både positiva och negativa ordalag. Några mindre positiva kommentarer var: "att den känns lite föråldrad", "ful", "tråkig och kall", och mer positiva kommentarer var "enkel" och "ganska pampig".

Fråga 2: Vad är det bästa med Söderhamn?

De allra flesta, nästan hälften som svarat – 514 personer, tycker att skärgården är det absolut bästa med Söderhamn. Andra värden som hamnade topp tre var ”närhet” och ”naturen”. Närhet svarade 318 personer och 248 personer svarade natur eller naturen. 67 personer anser att våra vackra parker är det bästa med Söderhamn och Oscarsborg fick 6 röster.

Många olika ord i olika storlek anger svar från enkäten med tre frågor.

Ett så kallat ordmoln, med många olika ord i olika storlek, återspeglar svar från enkäten med tre frågor som publicerades på Söderhamn kommuns facebooksida 25 maj. De största orden anger vad flest personer tycker är bäst med Söderhamn. Ju mindre storlek på orden desto färre som svarat.

Fråga 3: Vilka tankar och associationer väcker Söderhamns kommunvapen?

Majoriteten, 256 personer, har ingen association till Söderhamns kommunvapen, vilket inte förvånande då kommunvapnet sällan används, det finns i huvudsak på några få skyltar, flaggor och ett fåtal andra ytor.

Många, 218 personer, ser kopplingar till sjöfart, havet, båt och hamnstaden Söderhamn.

Strax under 200 personer associerar kommunvapnet med vapen, gevär och musköter och därmed också krig. Långt ifrån alla hade negativa reaktioner trots ovan nämnda substantiv.

Flera, 161 personer, ser kopplingar till vår historia och tycker att vapnen representerar stolthet. Faxe(området) nämns också bland dessa personer.

Staplar i olika färger i diagram anger hur många personer som svarat inom samma kategori.

Staplarna anger hur många personer som svarat inom samma kategori.

  • Kategori 1 (blå stapel) 256 personer har ingen associationer.
  • Kategori 2 (orange stapel) 218 personer, ser kopplingar till sjöfart, havet, båt och hamnstaden Söderhamn.
  • Kategori 3 (grå stapel) 198 personer associerar kommunvapnet med vapen, gevär och musköter och därmed också krig, inte enbart negativa kopplingar.
  • Kategori 4 (gul stapel), 161 personer, ser kopplingar till vår historia och tycker att kommunvapnet representerar stolthet

Vad gör vi med resultatet?

Ert deltagande har visat att Söderhamns kommuns nuvarande logotyp inte är tydlig för en kommunorganisation. De associationer som logotypen väcker idag stärker oss att arbetet med att tydliggöra Söderhamn som avsändare behöver prioriteras.

Svaren vi har fått in anger vår riktning när det gäller strategiska vägval i det kreativa arbetet som vi nu har påbörjat. Så mycket kan vi säga nu utan att avslöja för mycket. Vi sparar enkätresultatet och ser möjligheter att använda materialet internt, bland annat för att använda statistiken vi fått in. Håll utkik framåt senare delen av 2019 och under vårvintern 2020, då börjar arbetet vi gör, med ert engagemang som grund, att bära frukt.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn