Rätt till skolskjuts vid val av skola på landsbygden

Från och med höstterminen 2019 har barn som bor i centrala Söderhamn och vars föräldrar väljer skolgång för sitt barn i någon av skolorna på landsbygden, rätt till skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har, efter en motion från Jan-Eric Berger (C), beslutat om rätt till skolskjuts av vissa elever från centralorten till skolor på landsbygden.

Nämndens beslut om rätt till skolskjuts berör endast elever som går i skolor i centralorten, det vill säga Norrtullsskolan och Stentägtskolan, och vars föräldrar aktivt väljer skolgång för sitt barn i en skola på landsbygden till exempel på Mo, Stråtjära eller Trönö skola. Dessa barn har rätt till skolskjuts om inte ordinarie busslinjetrafik kan tillgodose behovet.

-Detaljer kring den praktiska hanteringen är inte klara ännu. Det är exempelvis inte säkert att föräldrar kan förvänta sig att barnen får skolskjuts från det egna hemmet. Kanske kommer det att finnas en uppsamlingsplats i centrala staden där skolskjutsen utgår ifrån, säger Anna-Maria Rodin, skolskjutshandläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolval och ansökan om skolskjuts

Sedan tidigare gäller det fria skolvalet vilket innebär du som vårdnadshavare har du rätt att välja skola till ditt barn, kommunen försöker alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. I normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan. Rätten till skolskjuts följer, efter ansökan, endast med för de barn som omfattas av det aktuella beslutet i nämnden, som beskrivits ovan.

Val av skola utifrån det fria skolvalet och ansökan om skolskjuts handläggs löpande. Men med tanke på planering och handläggning inför höstens skolstart är det bra om du ansöker om plats i skola och ansöker om skolskjuts så snart som möjligt.

Senast uppdaterad: 25 juli 2019