Dyr dumpning av skräp - Långtå är rätt plats för avfall

Bild

Trots skyltning har otillåten dumpning av avfall fortsatt på några platser på kommunens mark.

På några platser i kommunen har tekniska avdelningen sett privata soptippar växa fram. Det är inte tillåtet och blir kostsamt. Vänd er till Långtå återvinningscentral, uppmanar kommunens skogstekniker.

Tänk på att skräp och avfall hör hemma på Långtå återvinningscentral, där du som privatperson kostnadsfritt kan lämna hushållsproducerat farligt avfall, återvinningsmaterial, grovavfall med mera. Dessutom kan du få hjälp av personalen som alltid finns på plats.

Läs mer här: Om avfall och återvinning

Det är däremot inte tillåtet att dumpa sitt avfall på kommunens mark. Det är också helt förbjudet att slänga träd, ris och andra trädgårdsrester på kommunal mark, även där hänvisas man till Långtå.

På några håll i kommunen har otillåten dumpning ställt till problem och medfört onödiga kostnader. Två exempel är intill Moheds flygfält och vid Bergviksskolan, där kommunens entreprenörer efter skogsröjning lämnat högar som ska bli flis. Intill högarna har privat avfall också lämnats av, som traktordäck, järnrör, plankor och annat blandskräp.

sopor

Skräp som inte går att göra till flis riskerar att ha sänder flistuggar, något som entreprenörer drabbats av.

Flistuggar som går sönder på grund av metall som slängts gör det svårt att sälja flisen vidare, dels kostar det också att ta bort allt skräp.

Trots skyltning har problemet inte upphört, säger Andreas Westerlund, skogstekniker i Söderhamns kommuns tekniska avdelning.

- Det här är bara slöseri med skattepengar. Vi uppmanar att inte göra egna soptippar, utan att man vänder sig till Långtå för sortering.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019