Kultur och fritid i fokus vid årskonferens i Söderhamn

Man som talar inför åhörare

Söderhamns kultur- och fritidschef Anders Uddén med medarbetare välkomnade ett hundratal kollegor från samma sektor då Söderhamn tog emot årskonferensen för Sveriges fritids- och kulturchefsförening.

Två verksamhetsområden, tre dagar - och massor av nya kontakter och ny energi. Sveriges fritids- och kulturchefsförening gick på djupet både inom sin sektor och med Söderhamn när föreningens årskonferens arrangerades här.

Först rivstart på Cfl på tisdagen och sedan ett fullspäckat schema framåt ända till torsdagskvällen. Så såg årskonferensen ut då Sveriges fritids- och kulturchefsförening besökte Söderhamn, 20-22 augusti

Föreningen är en intresseorganisation för chefer inom fritids- och kultursektorn och håller varje år konferens i en kommun som visat intresse för att hålla i arrangemanget.

- Vi tycker ju att det är kul att ordna saker i Söderhamn och en konferens har vi inte gjort på länge, så det tänkte vi testa på. Vi vet att vi har en organisation som klarar det och nu testar vi om anläggningarna också gör det. På kort sikt blir det ett uppsving för näringslivet då alla ska äta och bo, men också på längre sikt, det här är ju också en form av besöksnäring, säger Anders Uddén, kultur- och fritidschef i Söderhamns kommun.

Digert program med lokal förankring

Omkring 110 chefer inom kultur- och fritidssektorn närvarade, plus ett antal politiker. De fick ta del av ett matigt program som Söderhamns kommun hade ordnat för gästerna. Dels föreläsningsdagar i både Teatern och på Cfl, där fritids- och kulturcheferna smakade på bland annat flytta/stanna-forskning av lokala forskaren Lotta Svensson, ledarskap ur olika perspektiv med Tommy Lundberg och David Ståhlberg, samtal om samtalet med Stina Oscarsson.

Man talar inför grupp.

Po Tidholm, författare, föreläsare och journalist bosatt i Trönö, talade när årskonferensen drog igång.

Gästerna bjöds också på ett smörgåsbord av Söderhamns kommun – både historik och var vi står nu. Bland annat besök på Hällåsen, skärgårdstur med M/S Moa, Växhusets ekoby, visit på Verkstäderna och Söderhamns stadsbibliotek, en titt på Hälsingegårdarna Erik Anders och Ranbogården samt Flygmuséet.

Verkar inom viktiga områden

De allra flesta medborgarna är nöjda med den skattefinansierade kultur- och fritidsutbudet och nöjdheten ser ut att öka, enligt siffror från Svenskt kvalitetsindex. Att det är viktiga verksamheter, om än inte lagstadgade, var de inbjudna inledningstalarna överens om den första dagen av årskonferensen i Söderhamn.

- Den verksamhet ni jobbar inom är oerhört viktig. Det ger en värdighet i medborgarskapet, att man får något tillbaka som ger en känsla av meningsfullhet. Jag tror det gör oss till bättre samhällsmedborgare, säger Po Tidholm, journalist, författare och kulturkritiker.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019