• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Trafikverket inventerar dricksvattenbrunnar längs järnvägen - brevutskick till fastighetsägare

Trafikverket inventerar dricksvattenbrunnar längs järnvägen - brevutskick till fastighetsägare

Järnvägsspår som går i en kurva genom grönt landskap med en infälld bild med blankett och karta.

Trafikverket inventerar enskilda brunnar i kommunen för att kartlägga känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda brunnar i kommunen. Syftet är att öka kännedom om känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

Den som äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod ’Enskilt vatten året om’, ’Kommunalt/enskilt sommarvatten’ eller ’Vatten saknas’ kommer att få brev med blankett, tillhörande karta och information. Håll utkik i brevlådan!

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn