Trafikverket inventerar dricksvattenbrunnar längs järnvägen - brevutskick till fastighetsägare

Järnvägsspår som går i en kurva genom grönt landskap med en infälld bild med blankett och karta.

Trafikverket inventerar enskilda brunnar i kommunen för att kartlägga känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda brunnar i kommunen. Syftet är att öka kännedom om känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

Den som äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod ’Enskilt vatten året om’, ’Kommunalt/enskilt sommarvatten’ eller ’Vatten saknas’ kommer att få brev med blankett, tillhörande karta och information. Håll utkik i brevlådan!

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019