Vi blir tydligare med ny logotyp och grafisk profil

Färgkartor ligger utspridda och en person som antecknar syns.

Du har väl inte missat att Söderhamns kommunorganisation kommer att få en ny logotyp och ny grafisk profil? Logotypen är politiskt beslutad, grafiska profilen arbetas fram just nu och lansering sker under våren 2020.

Med den nya logotypen och grafiska profilen blir Söderhamns kommun tydligare som avsändare i alla olika typer av kanaler. Medborgaren får lättare att se hur skattepengarna används och vilka olika typer av verksamhet som bedrivs kommunalt. Den tidigare logotypen, som varit med i 20 år och från början togs fram som en kampanjsymbol, lever inte längre upp till vad en kommunlogotyp bör representera och kommer därför att fasas ut.

Den nya logotypen för Söderhamns kommuns organisation följs också av en grafisk profil. Det är enkelt uttryckt ett grundverktyg och ramverk för hur vi ska visa vårt ansikte utåt, för att bli en tydlig avsändare gentemot medborgaren i alla kommunikationskanaler. Det handlar om visuella uttryck med färger, typsnitt och hur vi uttrycker oss i allt från visitkort, mässmaterial, till filmer och sociala medier.

Den nya logotypens utformning, med färgerna svart-vit, ger större möjligheter att kombinera med fler färger från den grafiska profilen.

Även en logotyp och grafisk profil för platsen Söderhamn

Det finns också ett politiskt beslut om att ta fram en logotyp och grafisk profil för platsen Söderhamn, alltså kommunens geografiska område. Vi kan då enklare förmedla platsens värden när vi marknadsför vår kommun som en bra plats att leva, verka, bo och besöka. Kommunstyrelsen kan ge grönt ljus för nya platslogotypen 12 november.

Alla kostnader för framtagandet av dessa två logotyper med tillhörande grafiska profiler – 325 000 kronor – tas från kommunikationsenhetens ordinarie budget. För att hålla kostnaderna nere har vi har haft en person från vår egen organisation som arbetat tätt ihop med vår leverantör. Leverantör är O’hana Stockholm AB, som fått uppdraget enligt Lagen om offentlig upphandling.

Ytterligare 300 000 kronor, från budget för investering och utveckling, finns avsatta för bytet av logotyper på prioriterade ytor under 2020. Att byta ut kommunens logotyper kommer att få ta tid för att göra utbytet kostnadseffektivt.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019