Ny avgift 1 jan för förskola och fritidshem

Från 1 januari 2020 höjs avgiften för barn i förskola och fritidshem

I Söderhamns kommun tillämpas maxtaxa inom förskola och fritidshem. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för avgiften kommer att höjas från 1 januari 2020. Det innebär att avgiften för barn i förskola och fritidshem höjs från samma datum.

Det nya inkomsttaket höjs till 49 280 kronor per månad. 

Avgift förskola för barn 1–2 år och pedagogisk omsorg

Barn 1:
3% av inkomsten – dock högst 1 478 kr i månaden
Barn 2:
2% av inkomsten – dock högst 986 kr i månaden
Barn 3:
1% av inkomsten – dock högst 493 kr i månaden
Barn 4:
Ingen avgift

Avgift förskola för barn 3–5 år och fritidshem

Barn 1:
2% av inkomsten – dock högst 986 kr i månaden
Barn 2:
1% av inkomsten – dock högst 493 kr i månaden
Barn 3:
1% av inkomsten – dock högst 493 kr i månaden
Barn 4:
Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2.

Senast uppdaterad: 2 januari 2020