Nätverket som lyfter integrationsfrågor: ”Vi ser när vi kan kroka arm”

Karin Olsson, integrationssamordnare i Söderhamns kommun, leder integrationsnätverket som förgrenar sig ut i alla kommunala förvaltningar samt Söderhamns Nära och Faxeholmen.

Fler möten mellan människor. Och fler medarbetare för framtiden. Det är frågor i fokus när kommunens integrationsnätverk regelbundet samlas. I gruppen finns förgreningar ut i alla förvaltningar, samt Faxeholmen och Söderhamn Nära.

Medarbetarna som deltar kommunens integrationsnätverk har alla utsetts av sina förvaltningschefer som bra och drivna att arbeta med integrationsfrågor. Ambitionen är att främja integration genom att skapa möten mellan svenskar och nyanlända, och att bädda för fler medarbetare i kommunen.

Extra fokus sedan 2017

Integrationsnätverket har jobbat med extra fokus sedan 2017.

- Vi får alla förståelse för vad vi gör ute i förvaltningarna, vi kommer ur våra stuprör och ser när vi kan kroka arm. Och de frågeställningar som kommer upp kan vi skicka med ut i förvaltningarna, säger Karin Olsson, integrationsasarordnare i Söderhamns kommun.

Integrationsnätverket ser till att angelägna frågor fångs in och sprids ut ända ut i de kommunala verksamheterna.

En gång i månaden träffas nätverket och lyfter frågorna på dagordningen, där både strategiska frågor och snabbare bollar kan hamna. Det ger ett bra in- och utflöde i ett viktigt område.

- För vår del så blir det här ett bra sätt att lyfta de här frågorna inom tekniska, säger Kajsa Lundmark, enhetschef i kultur- och samhällsserviceförvaltningen.

Omvärldsbevakar tillsammans

Under decembermötet stod bland annat kommunens stora utbildningsinsats på agendan. I april kommer kommunens medarbetare att utbildas i kulturmöten med föreläsaren Jeanette Ohlsson Carlborg.

Det handlar också om att kika ut på resten av Sverige, hur jobbas det där? Integrationsnätverket lyfter ett gott exempel från Västerås, där kommunala bostadsbolaget Mimer skapat Kollage, en mötesplats som samlar aktörer inom bland annat kultur, jobb, utbildning och idrott i västra delarna av staden.

- Omvärldsbevakning är viktigt och det underlättar det om vi hjälps åt. Där tycker jag att nätverket fungerar bra, får vi reda på något så lyfts det, säger Karin Olsson.

Senast uppdaterad: 19 december 2019