Val av skola för förskoleklass läsåret 2022/2023

Sista dag för att göra val till förskoleklassen är den 30 november 2021.
Förskoleklasser finns på kommunens skolor och har nära samarbete med klasserna i de lägre årskurserna. Den är avgiftsfri och omfattar 3 timmar per dag och den följer skolans läsårs- och lovtider. Förskoleklassen är obligatorisk.

Närhetsprincipen

Det är de barn som bor närmast skolan som får plats i första hand, rektor beslutar hur många elever som kan tas emot i förskoleklassen. Till exempel om det finns plats för 30 elever i förskoleklassen så är det de 30 elever som bor närmast skolan som erbjuds plats i första hand.

Val till förskoleklass

Val till förskoleklass görs på kommunens webbplats: www.soderhamn.se/skolval Länk till annan webbplats. genom att vårdnadshavare loggar in med bank-ID eller mobilt bank-ID och väljer skola.

Vårdnadshavare som saknar mobilt bank-ID och inte har möjlighet att göra valet på kommunens webbplats kan göra valet på blankett som finns att skriva ut på kommunens hemsida www.soderhamn.se Länk till annan webbplats. (E-tjänster och blanketter). Blanketten kan även hämtas på Kundtjänst, Faxholmsgatan 3, 826 50 Söderhamn, alternativt på närmaste skola.

Blanketten skickas/lämnas till Söderhamns kommun, Norrtullskolan, 826 80 Söderhamn (Besöksadress Norrtullsgatan 13), för vidarebefordran till respektive skola efter att den har registrerats.

OBS! Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val till förskoleklass för sitt barn.

Om inget val görs får barnet plats i förskoleklass i sitt upptagningsområde.

Senast uppdaterad: 1 december 2021