Hot mot Norrtullskolan och Staffangymnasiet föranleder ingen åtgärd

Under måndagsmorgonen hittades ett handskrivet meddelande, på golvet i en skolkorridor, där ett hot uttalades mot Staffangymnasiet och Norrtullsskolan. Polisen var snabbt på plats för utreda hotet.

Efter noggrann utredning bedömde polisen inte hotet som seriöst och skolverksamheten fortsätter som vanligt. Elever och personal är informerade om händelseförloppet. Vårdnadshavare får information via Unikum.

Rektorer, verksamhetschefer och övrig skolledning är trygga med att verksamheten ska fortsätta som vanligt enligt polisens bedömning

Senast uppdaterad: 1 december 2021