Nytt avtal om medborgarlöfte – fokus på trygghet i centrum

Karl von Krusenstjerna, områdeschef för lokalpolis och Söderhamns kommuns kommunalråd John-Erik Jansson.

Söderhamns kommun och polisen har skrivit på ett nytt avtal om samverkan enligt ett åtagande som kallas medborgarlöfte. Det handlar om att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen och det nya avtalet löper över 2020 och 2021.

I medborgarlöftet har medborgare, kommun och polis bidragit till att utse områden att prioritera. Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Trygghet i centrum prioriterat

För Söderhamns del är det trygghet i centrum som lyfts som det viktigaste området just nu.

- Det har framkommit i medborgardialoger att vi behöver fokusera där. Det gör vi genom polisen i vissa delar och kommunen i andra. Det är viktigt att vi samarbetar och det känns bra att kommunen kan påverka polisens prioriteringar lokalt, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson, (C).

Arbetet mot ökat trygghet i centrala Söderhamn går som tidigare bland annat via kommunens insatser med ordningsvakter och centrumvärd. Kommunpolisen Stefan Zäll kommer också fortsatt jobba framåt med brottsförebyggande samverkansarbete med lokalsamhället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn