Kommunfullmäktige 30 mars ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 är inställt med anledning av den eskalerande utvecklingen gällande coronaviruset.

Beslutet att ställa in kommunfullmäktige 30 mars har tagits av fullmäktigepresidiet, som gör bedömningen att det är bättre att iaktta försiktighet än att hålla ett öppet, offentligt sammanträde som normalt samlar 49 ledamöter plus ersättare, tjänstemän och åhörare. Presidiet gör också bedömningen att det inte finns några ärenden som inte kan skjutas fram i det läge som nu råder.

Vi följer utvecklingen inför kommande sammanträden

Kommunfullmäktiges presidium följer utvecklingen och den senaste informationen tillsammans med kommunledningen inför bedömningen av kommande månaders sammanträdestillfällen.

Vi uppdaterar på webben med information inför aprilsammanträdet.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020