Kommunfullmäktige 30 mars ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 är inställt med anledning av den eskalerande utvecklingen gällande coronaviruset.

Beslutet att ställa in kommunfullmäktige 30 mars har tagits av fullmäktigepresidiet, som gör bedömningen att det är bättre att iaktta försiktighet än att hålla ett öppet, offentligt sammanträde som normalt samlar 49 ledamöter plus ersättare, tjänstemän och åhörare. Presidiet gör också bedömningen att det inte finns några ärenden som inte kan skjutas fram i det läge som nu råder.

Vi följer utvecklingen inför kommande sammanträden

Kommunfullmäktiges presidium följer utvecklingen och den senaste informationen tillsammans med kommunledningen inför bedömningen av kommande månaders sammanträdestillfällen.

Vi uppdaterar på webben med information inför aprilsammanträdet.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn