Satsning på Stenö - investering och vision som putsar pärlan

Stenö havsbad och camping, en pärla vid havet som Söderhamns kommun vill utveckla.

Söderhamns kommun vill satsa vidare på Stenö havsbad och camping. Därför sa en enig kommunstyrelse ja till att investera 6,3 miljoner kronor i markanläggning inklusive ställplatser och villavagnar.

Stenö havsbad och camping ska fortsätta utvecklas i kommunens regi. En enig kommunstyrelse beslutade därför att satsa 6,3 miljoner från investeringsmedel, pengar som i ett första steg ska användas till flera nödvändiga åtgärder. Nya servicebyggnader är på gång, samtidigt som kommunstyrelsens nya beslut innebär att markarbeten kan bli av och att nya villavagnar kommer på plats och förlänger säsongen.

- Det var enighet om beslutet och politiskt är alla måna om att fortsätta utveckla Stenö enligt planerna, säger kommunstyrelsen ordförande John-Erik Jansson (C).

Vision - så ska Stenö utvecklas

För de nya miljonerna är bara början. Söderhamns kommuns visioner för området sammanfattas i dokumentet Stenö 2.0, där presenteras flera ytterligare satsningar för att utveckla havsbad och camping fram till 2023. Där ingår bland annat ny restaurangbyggnad med konferensstandard, nya parkeringar och infarter, nytt stugområde och plats för totalt 450 campingplatser.

Thomas Gunnarsson, föreståndare för Stenö camping, välkomnar den beslutade investeringen.

Thomas Gunnarsson, föreståndare för Stenö havsbad och camping, gläds åt att man nu kan ta fart mot att förverkliga visionen.

- Det innebär att vi slipper gasa och bromsa och att vi i stället kan jobba mer långsiktigt. Det är viktigt att vi framåt försöker få med lokala entreprenörer och har öppna armar för att de ska vara med så vi kan utveckla Stenö tillsammans.

Senast uppdaterad: 8 april 2020