Sekretess - så fungerar den i offentlig verksamhet

Det uppstår många frågor under den pågående pandemin. Bland annat om uppgifter som rör smitta och covid-19. Här förklarar vi lite om sekretess inom Söderhamns kommunorganisation.

Vad innebär sekretess?

Sekretess finns för att värna den personliga integriteten. Grundprincipen är att personliga uppgifter inte ska lämnas ut muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller i till exempel sociala medier, utan att man själv har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom man har, behandling man får eller om ens privata situation.

Sekretessen är viktig för att du som är beroende av service från offentlig verksamhet ska känna förtroende och för att ingen individ ska komma till skada.

Sekretess i vårt arbete

Det finns generella sekretessbestämmelser som handlar om gäller personal i offentlig verksamhet. För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och socialtjänst, finns också specifika sekretessregler.

Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun.

Läs mer: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Om det finns smitta i en av våra verksamheter

Det är smittskyddet i Region Gävleborg som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar.

Smittade eller misstänkt smittade av covid-19 omfattas av sekretess, som vid alla sjukdomar. Sekretessen omfattar dels uppgifter om sjukdomstillstånd dels uppgifter om personliga förhållanden som bostadsort eller arbetsplats. Söderhamns kommun har inte rätt att lämna ut uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

Vem får veta om någon smittats?

Söderhamns kommun får ingen information från Region Gävleborg om smittade eller misstänkt smittade personer. Det sker bara om det finns behov för någon del av vår verksamhet att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller sekretess.

Vi vet nu att smittan finns i hela samhället, med den vetskapen kan vi alla bidra för att minska smittspridning och skydda utsatta grupper. Vi hjälps åt att hålla avstånd, tvätta händerna noga och stanna hemma om vi känner symtom.

Att bryta mot sekretess

Brott mot sekretess och tystnadsplikt kan ge arbetsrättsliga följder samt böter eller fängelse.

Om du upplever att någon kränkt din integritet, hör av dig till närmaste chef.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

Yttrandefrihetsgrundlagen ger alla som är anställda hos myndigheter rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare, alltså rätt att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Meddelarfriheten för offentligt anställda innebär att personer får lämna uppgifter till en journalist, i syfte att de ska publiceras, utan att riskera påföljder av sin arbetsgivare. Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att efterforska vem som lämnat uppgifter till media, inte ens att ställa frågan.

Det finns dock undantag i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då rätten att meddela och offentliggöra uppgifter inte gäller. Dessa undantag tas upp i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Läs mer: Tryckfrihetsförordning (1949:105) Länk till annan webbplats.

Läs mer: Offentlighetsprincipen (1991:1469) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 december 2021