Svarthuvad snigel ny invasiv art - hjälp till att kartlägga den

Bidra gärna kartläggningen av invasiva arten svarthuvad snigel.

Svarthuvad snigel är en främmande art som upptäckts i vårt län. Snigeln kan bli ett potentiellt problem och ska därför kartläggas. Där kan du hjälpa till!

Svarthuvad snigel, med ursprung i Kukasus, är en invasiv främmande art som endast har upptäckts på ett fåtal ställen i Sverige, däribland i Söderhamn.

Snigeln känns igen på sitt svarta huvud och i övrigt gråaktiga kropp. I form och storlek är den ungefär som en åkersnigel och kan bli upp till 45 millimeter lång.

Det faktum att arten förekommer med så pass hög täthet och i närhet till privata trädgårdar tyder på att arten potentiellt kan bli ett problematiskt skadedjur. Därför är det speciellt viktigt att kartlägga snigelns utbredning och öka rapporteringen av arten till Artdatabanken. Hjälp gärna till med detta!

Läs mer: www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Hos Naturvårdsverket får du veta hur du kan ta bort svarthuvad snigel, var den påträffats tidigare och varför vi vill försöka stoppa den.

Läs mer: Naturvårdsverket - svarthuvad snigel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 september 2020