Nu aktiverar vi stabiliseringspaketet - se hur din förening får ta del

Söderhamns kommun har fattat beslut om ett stabiliseringspaket som bland annat ska kunna hjälpa bidragsberättigade föreningar som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av den rådande pandemin. Se hur din förening kan få hjälp!

Stödet är inte uppbyggt på schabloniserade bidrag utan varje förening kommer att bedömas individuellt utifrån den ansökan och underlag som lämnas in. Beslut om stöd kommer att fattas av Kultur- och samhällsservicenämnden.

Sista dag för ansökan är torsdag 30 september 2021.

Följande handlingar krävs för att behovet av stöd ska kunna bedömas och beslutas:

  • Aktuellt årsmötesprotokoll som utvisar vem som valts till Ordförande och som är den som ska skicka in ansökan och vara föreningens kontaktperson i ärendet.
  • Resultat- och balansräkning för senast avslutat räkenskapsår
  • Beskrivningar av ökade kostnader och förlorade intäkter. Samtliga ska kunna styrkas med utdrag ur redovisningen, fakturor, kvitton eller likande och kunna jämföras med föregående års kostnader och intäkter. Observera att det är den förlorade nettointäkten som ska redovisas. Om t.ex. ett arrangemang uteblivit så är det skillnaden mellan arrangemangets intäkter och kostnader som ska redovisas.
  • Ansökan ska avse perioden 1 maj 2021 - 31 augusti 2021.

Ansökan lämnas in i digitalt format via e-post på kus.diarium@soderhamn.se eller i fysisk i receptionen på Kungsgatan 6, Söderhamn.

Senast uppdaterad: 16 september 2021