Företag utför snöskottning och gräsklippning - kommunens tjänster upphör

Vi välkomnar de privata företag som nu tar över de tjänster med snöskottning/gräsklippning som tidigare utförts av arbetsmarknadsenheten i Söderhamns kommun.

De tjänster med snöskottning och gräsklippning som arbetsmarknadsenheten i Söderhamns kommun erbjudit upphör nu. Vi välkomnar och hänvisar i stället till de privata utförare som kliver in och erbjuder tjänsterna.

Arbetsmarknadsenheten inom Söderhammns kommun har inte längre möjlighet att utföra snöskottning och/eller gräsklippning åt de medborgare som nyttjat tjänsten. Anledningen till detta är ändrade förutsättningar då flera privata företag nu har möjlighet att erbjuda dessa tjänster.

Ta kontakt direkt med företaget

Den som även fortsättningsvis har behov av hjälp med snöskottning/gräsklippning kan nu i stället ta direkt kontakt med något av företagen för fortsatt hjälp. Privata utförare av snöskottning/gräsklippning kan också hittas via till exempel telefon 118 118 (nummerupplysning) eller på webben.

De som tidigare nyttjat tjänsten har informerats i brev.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020