Nytt sätt att rapportera farligt avfall från 1 november

Röd back med gamla färgburkar

Den 1 november 2020 börjar nya regler gälla för hur verksamheter ska rapportera farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, Naturvårdsverket skärper därför kraven på att rapportera. Rapporteringen kommer ge Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter bättre underlag hur avfallshantering sköts och hur landets verksamheter kan förbättra sin hantering av farligt avfall.

Rapporteringssystemet berör alla verksamheter som

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall och annat avfall
  • lämnar ifrån sig farligt avfall

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. finns mer information om de nya reglerna, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn