Föreningar får stöd från Stabiliseringspaketet

Sju föreningar beviljas medel från Söderhamns kommuns stabiliseringspaket för ekonomiskt bortfall under pandemin. Fler ansökningar behandlas i januari.

Föreningslivet drabbas som så många andra av ekonomiska bortfall i spåren av pandemin. I Söderhamns kommuns stabiliseringspaket finns därför medel som ska hjälpa föreningslivet att klara situationen.

Nu har kultur- och samhällsservicenämnden beslutat om hur pengar ska fördelas för ansökningsperioden 12 mars 2020 till 31 oktober 2020. 19 ansökningar, med skiftande kvalitet och underlag, har inkommit och sju ansökningar har beviljats medel i form av 60 procent av sökt belopp.

Med hänsyn till andra stöd

Nivån på stödet har utformats med hänsyn till hur samhället i övrigt stöttat föreningslivet under den pågående pandemin. Som hyror till korttidspermitteringar och direkta kontanta stöd från till exempel Riksidrottsförbundet.

Här är de föreningar som får pengar:

  • Ljusne AIK FF - 20 870 kr
  • Sandarne SIF - 18 000 kr
  • Trönö IK - 39 600 kr
  • SUIF - 90 000 kr
  • SFF - 106 700 kr
  • Radio Oscar - 27 000 kr
  • Söderhamns Gymnastikförening - 34 200 kr

Övriga ansökningar tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i januari 2021 i de fall de är kompletta och tillräckligt utredda.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022