Samråd vatten- och avloppsplan

Två svanar simmar på blått vatten med land synlig i bakgrunden

För att planera för en god försörjning av vatten och avlopp har Söderhamns kommun tagit fram ett samrådsförslag på en strategisk vatten- och avloppsplan (VA-plan) som du har möjlighet att lämna synpunkter på fram till 1 mars 2021.

Söderhamns kommun har ansvar för att planera för en god försörjning av vatten och avlopp, både på kort och på lång sikt. Ett samrådsförslag på en vatten och avloppsplan (VA-plan) har tagits fram för att möta de krav som ställs på kommunalt vatten och avlopp. Genom VA-planen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering av VA-försörjningen i hela kommunen, både vad det gäller den kommunala som den enskilda VA-försörjningen. VA-planen kompletterar översiktsplanen och styr det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.

VA-planen utgörs av tre delar:

  • VA-översikt
  • VA-policy
  • Handlingsplan

Ladda ner VA-planen

Lämna din synpunkt

Fram till den 1 mars har du möjlighet att komma med synpunkter och förslag på VA-planen.
Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med namn och adress och vara märkt med "KS Dnr 2015.0099". 

Kommunstyrelsen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Ange KS Dnr 2015.0099

Det går även bra att skicka in synpunkter via e-post till kommunstyrelsen@soderhamn.se.
ange "KS Dnr 2015.0099" på raden för ämne.

Översiktsplan - 2040 har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn