Felaktig hantering av IP-adresser – tekniskt fel rättas till

Granskning visar att Söderhamns kommun är en av många kommuner som hanterat IP-adresser felaktigt. Felet har funnits hos vår leverantör och är nu åtgärdat.

Den 19 februari blev Söderhamns kommun kontaktade av Sveriges Radio P4 Gävleborg med anledning av en granskning av offentliga myndigheters och kommuners webbplatser kopplat till datas​äkerhet. Sveriges Radio hade upptäckt att många kommuner och myndigheter inte hanterat IP-adresser på ett korrekt sätt (en IP-adress är ett nummer som fungerar som adress på internet och identifierar en viss dator eller annan apparat).

Ansvaret hos vår leverantör

Anledningarna till "läckagen" av IP-adresser på de olika myndigheternas webbplatser är olika. I Söderhamns kommuns fall berodde det på ett tekniskt fel i vårt webbpubliceringsverktyg, som en extern leverantör ansvarar för och som vi som kund inte kunnat påverka. Felet är nu åtgärdat av leverantören och alla IP-adresser anonymiserade.

Felaktig koppling tas bort

Det tekniska felet fanns i anslutning till en integration med Google Analytics, ett analys- och statistikverktyg. Sedan ett par år tillbaka använder vi ett annat analys- och statistikverktyg. Kopplingen till Google Analytics har dock legat kvar på ett sätt vi uppfattat som säkert eftersom IP-adresserna skulle vara anonymiserade. Vår webbleverantör kommer snarast att helt ta bort kopplingen till Google Analytics.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021