• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Beviljad skyddsjakt på 900 skarvar i Söderhamns skärgård – pågår mars till november

Beviljad skyddsjakt på 900 skarvar i Söderhamns skärgård – pågår mars till november

Storskarv i träd.

En inventering som gjordes 2020 visade att det finns omkring 11 000 skarvar i Söderhamns skärgård. Nu har Länsstyrelsen Gävleborg beviljat skyddsjakt på 900 skarvar för att skydda fiskbestånden i känsliga områden.

Länsstyrelsen Gävleborg har beviljat skyddsjakt på 900 skarvar i områden där arten kan utgöra hot mot fiskbestånden.

Söderhamns kommun har ställt sig bakom en ansökan som Söderhamn-Norrala viltvårdsområde lämnat till Länsstyrelsen Gävleborg om skyddsjakt på skarv längs kusten i Söderhamns kommun. Länsstyrelsen Gävleborg har nu beviljat skyddsjakt på 900 skarvar i Söderhamns skärgård. Skyddsjakten inleds 24 mars 2021 och pågår till och med 1 november.

Även Norrala Östra viltvårdsområde, Skärså fiskarförening, Ljusne sportfiskeklubb och Stora Enso Skog har gett medgivande till ansökan och att delta i jakten inom respektive ansvarsområde.

Skyddar fisken

Så här står det i beslutstexten: ”I länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för skarv finns ett antal vattendrag och sjöar uppräknade med sårbara fiskpopulationer och som är känsliga områden avseende fisk. Flera av dessa områden ligger inom Söderhamns kust och skärgård. Länsstyrelsen beviljar därför skyddsjakt efter skarv för att förhindra allvarlig skada på de känsliga fiskpopulationerna.”

Fler åtgärder mot skarv

Länsstyrelsen Gävleborg har också beviljat störningsåtgärder mot skarv för att måna om fiskbestånden. Dels i Skärså, dels i Söderhamnsfjärden samt på och vid obebyggda öar norr om skarvkolonin i Sandarne.

Läs mer: Beslut om skyddsjakt på skarv – Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn