Viktiga frågor på bordet när civilministern gjorde digitalt besök

Kommunalrådet John-Erik Jansson var en av flera kommunrepresentanter som tog emot civilminister Lena Micko i ett digitalt besök.

Politiker och tjänstepersoner från Söderhamns kommun fick 25 mars tillfället att lyfta viktiga frågor under en digital träff med civilminister Lena Micko. Det resulterade i en del viktiga medskick till ministern men också en del bra besked för kommunen och medborgarna.

Under en timme och en kvart bollade representanter från Söderhamns kommun frågor som hör hemma i civilminterns sektor. Diskussionerna kretsade främst runt fem punkter som Söderhamns kommun ville fokusera på: social dumpning, utbetalning av företagsstöd, kommuners möjlighet för utökad samverkan, en pågående utredning om incitament för att gå från försörjningsstöd till egenförsörjning, samt framtiden med statens kärnuppgifter i mindre kommuner.

Uppdaterad lägesbild

Många av frågorna har gemensamma beröringspunkter och samtalet kom att handla om både stora penseldrag och en del mer konkreta besked.

- I stort var det ett bra tillfälle att informera om vårt läge och de svårigheter vi står inför och en bra möjlighet att försäkra oss om att hon vet om det och kan ta det vidare, kommunalrådet säger John-Erik Jansson, (C).

Fina verktyg för framtiden

Representanterna från Söderhamns kommun kunde glädja sig åt att ett par verktyg att ta med sig framåt. Dels ett tydligt besked kring möjligheterna till ökad samverkan mellan hälsingekommunerna gällande till exempel gemensam lönehantering. Civilministern uppmuntrade även till att prova nya möjligheter genom försöksverksamhet. Dels ett besked om att det arbetas inom regeringen för att kommuner ska kunna utdöma viten till fastighetsägare och hyresvärdar som inte agerar seriöst och tar sitt ansvar. Efterlängtat i kommuner som vill komma till rätta med social dumpning.

Ljus på statens ansvar i små kommuner

Många av problem och utmaningar som finns i vår kommun delas av andra men civilministern fick ändå en bild också från den lokala horisonten angående närvaron av, och samarbeten med polisen och arbetsförmedlingen.

- Vi fick ge lite enskilda exempel från verkligheten i vår kommun och jag tror att det är tacksamt för ett stadsråd att ta det med sig, säger Pär-Olof Stål, (C), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Med på mötet från Söderhamns kommun var också oppositionsrådet Alexandra Gard (S), kommunchefen Patrik Jakobsson och Malin Thurfjell, verksamhetschef i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Kommunalrådet John-Erik Jansson (C), Pär-Olof Stål (C) ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden och oppositionsrådet Alexandra Gard (S) i digitalt möte med civilministern Lena Micko.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021