Omvårdnad direkt avslutas i vår - ring 750 00 oavsett ärende

Omvårdnad Direkt, en unik telefonkö för omvårdnadsfrågor, avslutas under våren 2021. Om du vill kontakta kommunen slår du ett nummer oavsett ärende: 750 00.

Omvårdnad Direkt har fungerat som en direktväg in till Söderhamns kommun i frågor som rör omvårdnad. De senaste åren har allt färre samtal kommit in till numret och i april 2021 avslutas Omvårdnad Direkt. Genom att avsluta Omvårdnad Direkt får vi bättre säkerhet/kvalitet, minskad administration och ett nummer in till kommunen (Kundtjänst) för alla ärenden: 750 00.

Numret stängs i april

Brukare/kunder kommer att informeras om förändringen av både handläggare, kommunvägledare, i utskick och övriga kommunala kanaler. Rent tekniskt stängs numret framme i april 2021, då avslutas telefonnumret/växelkön 756 56. Innan dess kommer alla samtal in till 756 56 att styras om till 750 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn