Folkhälsan i fokus med ny satsning – Anna-Karin Eklund ny folhälsostrateg

Anna-Karin Eklund, Söderhamns kommuns nya folkhälsostrateg, med kommunalrådet John-Erik Jansson (C) till vänster och omvårdnadsnämndens ordförande Anders Ramstrand (KD), till höger.

Den 7 april är FN:s Världshälsodag - ett perfekt tillfälle att presentera Söderhamns kommuns satsning för att stärka vårt samlade mående. Den 1 maj tillträder Anna-Karin Eklund som folkhälsostrateg, en satsning på att jobba brett och strukturerat med folkhälsofrågor.

Arbetet med att stärka folkhälsan pågår redan inom Söderhamns kommun, men arbetet runt vårt mående ska framöver ske ännu mer samlat och strukturerat. Uppdraget att ta nästa steg i folkhälsoarbetet gavs i fjol från politiken till kommunchefen och nu är det klart att Anna-Karin Eklund, tidigare chef för omvårdnadsförvaltningen, är personen för jobbet. Hon startar sin nya tjänst som folkhälsostrateg den 1 maj.

- Jag är helt säker på att hon är rätt person för att jobba strategiskt med folkhälsa. Arbetet inom det området är viktigt och inte minst i den situation vi har nu med corona-pandemin så är läget perfekt att ta det här steget nu, säger kommunalrådet John-Erik Jansson (C).

Stort engagemang - brett grepp

Anna-Karin Eklund har i sin roll som förvaltningschef inom omvårdnad redan varit i kontakt med olika delar och perspektiv på folkhälsofrågor. Erfarenhet från arbete som sjuksköterska och inom fackförening, både lokalt och nationellt, har också skapat ett samhällsengagemang som är nyttigt i sammanhanget.

- Jag ser verkligen fram emot att få fokusera på folkhälsofrågor och det är angeläget att vi gör det ur ett Söderhamnsperspektiv. Jag har sedan tidigare intresserat mig för folkhälsan och sett värdet i att jobba förebyggande. Men det innebär inte att jag ska lösa det utan mer skapa struktur, styrdokument och koordinera det arbete som görs och samla det till en gemensam bild så att vi har möjlighet att fatta kloka beslut inför framtiden. Ska man jobba med folkhälsa ska man jobba brett, säger Anna-Karin Eklund.

Långsiktigt arbete

Att tillsätta en folkhälsostrateg är inget projekt utan en satsning som på lång sikt ska ge bättre mående för ung som gammal i Söderhamn. Bilden av vilka behov som finns stärktes av färska Hållbarhetsbokslutet som presenterades för kommunstyrelsen 6 april.

- Vi väntar oss inga snabba lösningar men är övertygade om att det här ska ge positiva resultat, säger John-Erik Jansson.

Senast uppdaterad: 29 september 2021