Kulturpolitiskt program tas fram under 2021 – var med och bidra!

Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett levande kulturliv i vår kommun? Det vill vi gärna ha in era synpunkter om. Häng med i arbetet att ta fram ett kulturpolitiskt program under 2021!

Under år 2021 tar kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans fram ett Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen. Det första steget i processen är en enkät kring kulturlivet i Söderhamn – delta gärna!

Ett kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen.

Bred förankring - start med enkät

Det kulturpolitiska programmet ska förankrats med bred representation och dialog under processen. Första steget är en enkät, där alla som är intresserade kan svara på frågor som rör kulturlivet i kommunen. Välkommen att delta i den och i arbetet framöver!

- Delaktighet, bred förankring och transparens är det absolut viktigaste för att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt, så ta chansen att delta, säger, Malin Rönström, kultur- och konstansvarig i Söderhamns kommun.

Till enkät: Enkät - kulturpolitiskt program Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer: Kulturpolitiskt program - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 april 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn