Starta upp-stöd för odling - sök nu för ert lokala projekt

Söderhamns kommun inrättar ett tillfälligt starta upp-stöd för odling av ätbara grödor. För 2020 finns 200 000 kronor att fördela mellan de sökande. Välkommen med er ansökan!

Tanken med stödet är att sporra medborgare till lokalt odlande. Fördelarna med detta är flera: som komplement för den civila beredskapen i kristider, bibehållna värden på mark, öka den biologiska mångfalden och generellt vattna intresset för gröna näringar.

För föreningar och studieförbund

Starta upp-stödet för odling kan sökas av föreningar och studieförbund i Söderhamns kommun. En förening kan starta upp och driva flera odlingsprojekt som involverar olika odlargrupper. Bidrag kan då sökas för varje enskilt odlingsprojekt. Bidrag kan dock bara ges till odlingsprojekt inom Söderhamns kommun.

Bidrag beviljas upp till 25 000 kronor per projekt under 2021, under förutsättning att det finns kvar pengar kvar i kommunens budget för bidraget.

Många möjligheter för gröna näringar

Kriterier att uppfylla för den som vill få bidraget:

  • Odlingsprojekt i syfte att öka självförsörjningsgraden.
  • Odlingsprojekt som skapar odlingar på nya markområden.
  • Odlingsprojekt som uppmuntrar människor till start av verksamheter inom gröna näringar.

Bidraget kan till exempel användas för iordningställande och skötsel av odlingsområdet, markberedning, material och inköp av utrustning.

Bidraget betalas inte ut för följande:

  • Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt.
  • Koloniområden och kolonilotter för deras ordinarie verksamhet.
  • Bidraget ges inte till finansiering som redan stöds av andra bidrag från kommunen, det går med andra ord inte att få bidrag för samma sak från olika bidragsgivare.
  • Bidraget ges inte till drift av befintlig löpande verksamhet eller av anläggningar/lokaler.

Ansök om odlingsstöd så här

Vi tar emot ansökningar till och med 31 augusti 2021.

Er ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av odlingsprojektet och platsen där projektet ska genomföras samt ekonomisk kalkyl.
  • Kort beskrivning av föreningen eller organisationens inriktning och antalet medlemmar.

Ansökan skickas till:
Kultur- och fritidsenheten
Söderhamns Kommun
826 80 Söderhamn

Återrapport av odlingsprojekt

Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av gjorda utlägg för kostnader i enlighet med gjord ansökan.

Odlingsprojektet ska redovisas till Söderhamns kommun när projektet är genomfört genom en kort beskrivning av projektets resultat och antalet odlare som deltagit.

Senast uppdaterad: 27 april 2021