Staffangymnasiet renoveras – nu ska pärlan putsas från topp till tå

Många Söderhamnsbor har genom åren skaffat sig utbildning i Staffangymnasiet och sedan skuttat ut mot framtiden från dess huvudentré. Det är hög tid att byggnaden nu får ett ansiktslyft, tycker Mashall Nijadiyan, byggprojektledare i Söderhamns kommun och Fredrik Lindkvist, rektor för Staffangymnasiet.

En anrik byggnad som rymmer massor minnen men också Söderhamns framtid. Staffangymnasiet, byggd på 1860-talet, ska nu genomgå en efterlängtad och genomgripande renovering.

Från tornspiran till källarplan. Det handlar om flera och stora åtgärder när Staffangymnasiet ska genomgå en renovering. Det kommer att ske både inomhus och utomhus.

Inomhus innefattar det:

  • Belysning
  • Nytt mekaniskt ventilationssystem
  • Byte av dörrar
  • Akustiktak
  • Byte av gamla elinstallationer
  • Bytta brand- och inbrottslarm
  • Toaletter byggs om och moderniseras, inklusive anpassning för funktionsvariation
  • Stambyte

- En del av åtgärderna kommer att bidra till att det blir mindre störningar och en miljö där eleverna kan koncentrera sig bättre och höja lärförmågan. Andra åtgärder ger fräschare miljö för bättre hygien, bättre flöde för värme och därmed sänkta kostnader, säger Mashall Nijadiyan, byggprojektledare i Söderhamns kommun.

Bättre och inbjudande utemiljö

Utemiljön vid Staffangymnasiet har sett likadan ut under alla år, men nu ska det bli förbättringar även där och det arbetet är först ut, följt av arbetena inne.

Ute kommer det bland annat att bli:

  • Skolgård som bättre anpassas anpassad till skolmiljö.
  • Belysning på skolgård

- Vi fräschar upp skolgården och skapar en trevligare miljö så det blir attraktivt att vara där under årstiden när det går att vara ute, säger Mashall Nijadiyan.

Spännande och efterlängtat

Arbeten med att fräscha upp Staffangymnasiet inom- och utomhus kommer delvis att pågå parallellt fram till våren 2022. Innan arbetet startat har dialog mellan Söderhamns kommun och Staffangymnasiets ledning bäddat för att störningsmomnten ska bli så få som möjligt.

- Klart att det kommer att bli lite störningar men till slut kommer det att bli jättefint. Det här är spännande, den här typer av byggnader i större städer får oftast inte den typen av vård som vi ska få till här nu, säger Mashall Nijadiyan.

Fredrik Lindkvist, rektor för Staffangymansiet välkomnar att skolan nu rustas upp och moderniseras.

- Kanonbra och välbehövligt, vi har väntat och snart är spaden i marken. Nu ska vi putsa den här pärlan och göra den lite mer attraktiv, säger Fredrik Lindkvist.

Staffangymnasiet kommer att renoveras både in- och utvändigt, vilket kommer att medföra bättre säkerhet, mer studievänlig miljö och sänkta kostnader, berättar Mashall Nijadiyan, byggprojektledare i Söderhamns kommun.

Senast uppdaterad: 8 juni 2021