Badet vid Färssjön stängt fredag-lördag

Den giftiga växten sprängört

Den giftiga växten sprängört växer vid Färssjöns badplats.

Fredag 16/7 och lördag 17/7 kommer badet att vara stängt, kommunen gräver bort den sprängört som finns närmast bryggan. Sprängörten är en av våra giftigaste växter. Nu har den uppmärksammats vid Färssjön och den kommunala badplatsen.

Fredag 16 juli kommer delar av växtbestådent att grävas bort, det som växer närmast badbryggan. Badet kommer även att vara stängt under lördag 17 juli. På söndag 18 juli går det bra att bada igen.

Vi vill även varna för att parasiten cerkariedermatit troligtvis finns i vattnet vid badplatsen. Vi har fått in rapporter om att personer som badat vid Färssjön har drabbats av badklåda.
Läs mer om badklåda, cerkariedermatit på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Skyltar och avspärrningsband

Sprängörten har uppmärksammats i området runt Färssjön och den kommunala badplatsen. Söderhamns kommun har satt upp skyltar med information om växten samt avspärrningsband i området invid vattnet där växten finns.

Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vatten där det växer sprängört, ej heller att få kallsupar och liknande. Att äta växten är dock förenat med livsfara. Om man råkar äta växten, även om det bara skulle vara en liten bit, bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen alternativt söka sjukvård.

Giftig växt som växer vid vattendrag

Att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder. Att bada i vattnet går bra. Sprängörten växer i hela landet och är en av våra allra giftigaste växter. Den är ingen invasiv art utan har funnits sen lång tid även i vår kommun och den växer i vatten, vid sjöar, vattendrag och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån arterna hundkäx och björnloka men det finns flera andra strandväxter som också liknar Sprängörten.

Symtom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Vid misstänkt förgiftning

Om någon smakat på växten eller kan ha fått i sig giftet via vattnet ska man ringa 112 och begära Giftinformationscentralen samt genast bege sig till sjukhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn