Rapportera avvikelser i skärgården

Strand med grönt vatten på grund av algblomning

Rapportera händelser i skärgården

Om du ser något ovanligt i skärgåden som till exempel algblomning, döda fåglar, större antal döda fiskar eller sälar kan du rapportera in det till Informationscentralen för Bottniska viken.

Du som vistas i skärgården och upptäcker något avvikande som t.ex. algblomning, större antal döda fåglar, fiskar eller sälar kan rapportera det till Ilänk till annan webbplatsnformationscentralen för Bottniska viken.länk till annan webbplats Din rapport kan göra att människor snabbt kan få information när något är fel.

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har till uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö.

Aktuell information

Här kan du hitta aktuell information om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar i Bottniska viken.

Informationscentralen för Bottniska viken.länk till annan webbplats
www.facebook.com/informationscentralenbottniskavikenlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn