Förslag till organisationsförändringar antogs av kommunstyrelsen

Söderhamns kommun tar ett stort steg mot en organisationsförändring då kommunstyrelsen 10 augusti klubbade igenom förslag till både ny nämnds- och förvaltningsstruktur. Syftet är att förbättra nyttan för medborgare och underlätta för medarbetare och förtroendevalda.

Kommunfullmäktiges valberedning har under 2020-21 tagit fram en förslag för en framtida nämndsorganisation i Söderhamns kommun. Samtidigt har kommunchefen lett ett arbete mot ett förslag till förvaltningsorganisation, som speglar den nya nämndsorganisationen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 10 augusti att anta förslagen om nya organisationer för både nämnder och förvaltningar.

Förbättringsarbete pågår

Att organisera om nämnder, bolag och förvaltningar är en del av det pågående arbetet med att skapa en mer sammanhållen och effektiv kommunorganisation som ges bästa möjliga förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov och önskemål.

- Vi har arbetat med målet att skapa en organisation som gör det möjligt med bättre leverans till medborgarna och som också gör det lättare att vara medarbetare och förtroendevald, säger Magnus Svensson (C), ordförande i valberedningen.

Den 30 augusti väntar slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige om organisationsförändringarna. Utsikterna för att förslagen antas även där är stora, då det finns en bred politisk förankring kring förslagen.

- En stor majoritet ser fram emot möjligheterna som kommer och att gränser som begränsar försvinner. Den nya organisationen ger möjligheter till utveckling av både verksamheten och den enskilde medarbetaren, säger Ove Söderberg (S), från valberedningen.

Stort internt engagemang

De nya organisationerna kommer att gälla från och med 1 januari 2022 för förvaltningsorganisationen och från och med 1 januari 2023 för nämnder. Bolagens synbara förändringar kommer efter bolagsstämmorna 2023.

Liknande arbete görs och har gjorts i många av Sveriges kommuner och i Söderhamn har kommunmedarbetarna varit engagerade under den utredning som gjorts innehållande konsekvensanalys och sammanställning av eventuella hinder och förslag till förändringar.

- Det har varit ett stort intresse av att delta och bidra. Förändring och förbättring är angeläget, viktigt och faktiskt nödvändigt för att anta de uppdrag och utmaningar som tenderar att bli allt mer komplexa, säger kommunchefen Patrik Jakobsson.

Nämnder och styrelser i den nya organisationen:

 • Kommunstyrelsen – 15 ledamöter/15 ersättare
 • Barn- och lärandenämnden - 13/13
 • Välfärdsnämnden - 13/13
 • Samhällsservicenämnden - 13/13
 • Jävsnämnden - 5/5
 • Överförmyndarnämnden - 3/3
 • Revisionen – samma antal ledamöter som de politiska partierna i kommunfullmäktige
 • Välnämnden - samma antal ledamöter som de politiska partierna i kommunfullmäktige
 • Valberedningen - samma antal ledamöter som de politiska partierna i kommunfullmäktige
 • Söderhamns Stadshus AB – 13 ledamöter
 • Faxeholmen AB - 7 ledamöter
 • Söderhamn Nära AB – 7 ledamöter (styrelserna för Söderhamn Nära AB och Söderhamn Elnät AB består av samma 7 ledamöter)
 • Söderhamn Elnät AB - 7 ledamöter

Ny nämndsorganisation som kommer att gälla från 1 januari 2023.

Ny kommunförvaltningsorganisation:

En övergripande kommunförvaltning innehållande

 • Kommunchef med stab (HR-chef, ekonomichef)
 • Fyra sektorer med sektorchef:
  • Styrning och stöd
  • Barn och lärande
  • Välfärd
  • Samhällsservice
 • Bolagen Söderhamn Nära AB och Faxeholmen AB läggs under Söderhamns Stadshus AB. Söderhamns Stadshus har en koncernchef, Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB har VD.
 •  

Ny organisation för kommunala förvaltningar som kommer att gälla från 1 januari 2022.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021