Kommunfullmäktige ger grönt ljus till organisationsförändringar

Kommunfullmäktige klubbade 30 augusti igenom Valberedningens förslag till ny organisation av förvaltningar och nämnder i Söderhamns kommunorganisation.

Precis som kommunstyrelsen tidigare gjort antog kommunfullmäktige vid sammanträdet 30 augusti Valberedningens förslag om organisationsförändring i Söderhamns kommuns förvaltningar och nämnder.

Läs mer: Förslag till nya organisationer antogs av kommunstyrelsen

Helheten i fokus

Syftet med förändringarna är att i förlängningen förbättra nyttan för medborgare och underlätta för medarbetare och förtroendevalda, med en mer tydlig och sammanhållen organisation som har helheten i fokus.

Det första steget mot nya organisationer togs tidigare under året med en konsekvensutredning och andra förberedelser. Nu väntar planering och genomförande av förändringarna. Den nya förvaltningsorganisationen ska vara i gång 2022 och den nya nämndsorganisationen januari 2023.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021