Förvaltningschef går till ny roll inom Söderhamns kommun

Mikael Fransson väljer att lämna sin tjänst som förvaltningschef för kultur- och samhällsserviceförvaltningen. Kommunchef Patrik Jakobsson kommer tillsvidare gå in i rollen som tillförordnad förvaltningschef.

Mikael lämnar uppdraget från och med 1 oktober men har kvar sin anställning i kommunen, han kommer att arbeta med arbetsuppgifter kopplat till processutveckling och vara placerad inom kommunstyrelseförvaltningen.

- Jag har tagit det här beslutet av personliga skäl. Beslutet har vuxit fram under en tid, nu är det fattat och jag önskar inte utveckla eller kommentera beslutet ytterligare, men jag är glad över att få fortsätta bidra till Söderhamns kommuns utveckling i en ny roll, slår Mikael Fransson fast.

- Jag har stor respekt för Mikaels beslut, nu ska vi ta tillvara på hans kunnande i en annan roll inom kommunen. Inom ramen för förbättringsresan ska vi bli en processorienterad verksamhet med helheten i fokus. I det arbetet ser jag Mikael som en resurs, säger Patrik Jakobsson.

- Utifrån att Mikael valt att lämna förvaltningschefsrollen ser jag det som positivt att hans kompetens tillvaratas inom organisationen, kommenterar Marjo Myllykoski ordförande kultur- och samhällsservicenämnden.

Från och med 1 januari 2022 verkställs beslutade organisationsförändringar och rekrytering av tjänsten sektorchef för sektor samhällsservice påbörjas inom kort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn