Söderhamnsporten får ny rondell – trafikstörningar under byggtiden

Söderhamnsporten får en ny rondell. Trafiken stängs inte av men arbetet medför störningar i trafiken en månad framåt.

Utvecklingen av Söderhamnsporten, södra infarten till Söderhamn, går vidare. Det som väntar närmast är bygget en rondell vid infarten till McDonalds och Preem. Det innebär att störningar av trafiken i Söderhamnsporten (infartsvägen till Söderhamn) i en månad framåt.

Steg 1 av den nya infrastrukturen i Söderhamnsporten (loksalgator samt rondell) avslutas 12 december då asfaltering och belysning ska vara klart.

Bygge i två etapper

Det är Westcon Nord som utför nybyggnationen av en ny cirkulationsplats, som kommer att ske i två etapper. Detta innebär att huvudgatan hela tiden kommer att hållas öppen för trafik då Westcon Nord endast delvis stänger av gatan i två omgångar.

För att arbetet ska genomföras säkert vidtas ett par åtgärder: dels sänks hastigheten till 30 km/h, dels tungavstängning i form av betongbarriärer, meddelar Westcon Nord.

Håll utkik efter anvisningar

Håll utkik efter avstängningar och anvisningar på platsen. På den södra sidan av avstängningen inleds arbetet, denna del öppnas sedan och arbetet flyttas då till den norra sidan.

Vi hoppas på överseende med denna trafikpåverkan.

Läs mer: Söderhamnsporten – ny stadsdel i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021