Söderhamnsporten får ny rondell – trafikstörningar under byggtiden

Söderhamnsporten får en ny rondell. Trafiken stängs inte av men arbetet medför störningar i trafiken en månad framåt.

Utvecklingen av Söderhamnsporten, södra infarten till Söderhamn, går vidare. Det som väntar närmast är bygget en rondell vid infarten till McDonalds och Preem. Det innebär att störningar av trafiken i Söderhamnsporten (infartsvägen till Söderhamn) i en månad framåt.

Steg 1 av den nya infrastrukturen i Söderhamnsporten (loksalgator samt rondell) avslutas 12 december då asfaltering och belysning ska vara klart.

Bygge i två etapper

Det är Westcon Nord som utför nybyggnationen av en ny cirkulationsplats, som kommer att ske i två etapper. Detta innebär att huvudgatan hela tiden kommer att hållas öppen för trafik då Westcon Nord endast delvis stänger av gatan i två omgångar.

För att arbetet ska genomföras säkert vidtas ett par åtgärder: dels sänks hastigheten till 30 km/h, dels tungavstängning i form av betongbarriärer, meddelar Westcon Nord.

Håll utkik efter anvisningar

Håll utkik efter avstängningar och anvisningar på platsen. På den södra sidan av avstängningen inleds arbetet, denna del öppnas sedan och arbetet flyttas då till den norra sidan.

Vi hoppas på överseende med denna trafikpåverkan.

Läs mer: Söderhamnsporten – ny stadsdel i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn