Vi utformar ett idrottspolitiskt program - enkät till näringslivet är nästa steg

Söderhamns kommun tar med hjälp av civilsamhälle och näringsliv fram ett idrottspolitiskt program som på lång sikt ska stötta och värna idrott, fritid och föreningsliv i ett långsiktigt perspektiv. Nu vill vi ha näringslivets synpunkter i frågan – välkommen att bidra fram till 11 november!

Söderhamns kommun arbetar under 2021 fram ett idrottspolitiskt program, som ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott, fritid och föreningsliv i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

Ta chansen att tycka till

Nu är det näringslivets tur att komma med förslag och synpunkter inför utformandet av det idrottspolitiska programmet. Näringsidkare – ta chansen att svara på enkäten, det kan du göra till och med 11 november.

Välkommen att bidra!

Enkät: Hur vill näringslivet ha det - välkommen att bidra till vårt idrottspolitiska program Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021