Föreningsbidrag för träffar och gemenskap - ansök till 25 november

Föreningar som bedriver verksamhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning – nu kan ni söka återstart-bidrag för att komma igång igen efter pandemin. Sista ansökningsdag 25 november.

För stora delar av föreningslivet har pandemin inneburit frusna aktiviteter och små intänkter, för många medborgare har den medfört social isolering och stor ensamhet.

Nu är det dags att åter igen samlas för att främja gemenskap och därmed minska ensamhet. Därför har Söderhamns kommuns omvårdnadsnämnd avsatt pengar till ett bidrag för återstart för föreningar som vill komma i gång med träffar och gemenskap. Totalt finns 117 000 kronor att fördela (återstoden av totalt 380 000 kronor som finns i bidragspotten för 2021, varav 263 000 kr redan beviljats till föreningslivet).

Ansök senast 25 november

Bidraget kan beviljas för extra ordinära verksamheter eller aktiviteter vars syfte är att återstarta verksamheter. Föreningar som är berättigade bidrag av omvårdnadsnämndens ordinarie bidragsregler är välkomna att söka.

Beslut om bidrag tas av omvårdnadsnämnden 15 december. Välkommen med din ansökan senast 25 november!

Mer information och ansökningsblankett hittar du här:

Läs mer: Omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Senast uppdaterad: 2 november 2021