Vintern är här - så arbetar Söderhamns kommun med skidspår

Många medborgare är sugna på aktiviteter ute i vintervädret och vår härliga natur! Söderhamns kommun arbetar med ambitionen att både skapa fina skidspår och sköta driften. Läs mer om hur vi jobbar med detta vintern 2021/22 – välkommen ut i vintervädret!

Söderhamns kommun driftar vintern 2021/2022 skidspår på två håll: dels på Hällmyra-/Hällåsenområdet, dels på Stugsundsudden. I dag har Stugsundsudden förutsättningar för konstsnö (vattentillgång) men inte Hällmyra/Hällåsen, där natursnö är en förutsättning för spår.

Stugsundsudden kommer att skötas parallellt med Hällmyra/Hällåsen.

Organisation för skidspår

Det är driftsorganisationen på Hällåsen som ansvarar för spårunderhåll samt tillverkning av konstsnö. För att säkerställa att det blir kvalitet och kontinuitet med arbetet runt skidspår kommer en medarbetare att dedikerat arbeta med skidspår under säsongen, med övriga personalstyrkan som delaktiga i spårarbetet. Vid behov bidrar Resurscentrum och kommunens Teknisk service-personal.

Ambitionen är att erbjuda god ”spårvård” genom hela säsongen. Helgerna kommer att köras vid behov, med hänsyn till väder.

Stugsundsudden

Här tillverkar vi snö med snökanoner. Det startade strax innan jul och gav underlag till en kortare skidslinga. Snökanonerna jobbar vidare med start strax innan nyår för att förlänga slingan ytterligare. Planen är att succesivt och med hjälp av både snökanoner och natursnö, bygga en slinga runt Stugsundsudden.

Här är terrängen platt och det ger möjlighet för såväl barn som äldre att ges att röra på sig och hålla på med vinteraktivitet under jullovet och framåt. Stugsundsudden blir i väntan på natursnö ett bra alternativ/komplement till Hällmyra/Hällåsen området för alla skidsugna medborgare.

På Stugsundsudden finns även möjlighet till promenader och korvgrillning. Grillring med galler finns, liksom bänkbord. Tänk på att ta med egen ved/kol. Och glöm inte att plocka med sopor hem.

Här finns inga omklädningsmöjligheter.

Hällmyra/Hällåsen

Här är vi beroende av snö ovanifrån. När snön kommer är vi redo att jobba intensivt för att möjliggöra för skidspår även här för den längdskidsugne medborgaren. Planen är att pista alla spår med prioriteringsordningen 1,7 km och 2,5 km samt barnslingan. Belysning tänd kvällstid, samt från kl 06.00 till soluppgång under samtliga veckodagar.

Här finns omklädningsmöjligheter via Söderhamns Skidkamrater, som är aktiva i området. Där kan du lösa medlemskap och därmed få tillgång både till omklädningsrum och duschmöjligheter.

Läs mer: Söderhamns skidkamrater på Facebook Länk till annan webbplats.

Läs mer: Skidåkning Hällmyra/Hällåsen – Visit Söderhamn Länk till annan webbplats.

Läs mer: Motions- och skidspår Hällmyra Länk till annan webbplats.

Spårstatus på webben

På webbplatsen skidspar.se finns aktuell spårinformation och information om eventuella driftstörningar och planerade arbeten. Kika på denna sida innan ni sticker till spåret för att undvika överraskningar.

Välkommen ut i spåren!

Läs mer: Spårstatus – skidspar.se Länk till annan webbplats.

Pulkabacke på Hällåsen

En belyst och pistad pulkabacke hittas bakom Hällåsens bandyhall. Belysningstider: kl 15.00-22.00. Här finns fina möjligheter för både barn och vuxna att åka pulka och grilla korv. Kom ihåg att ta med egen kol/ved och att plocka med sopor hem.

Läs mer: Isbanor och pulkabackar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 december 2021