Tunga transporter på kommunens vägar under 2022 – tänk på detta

Breda och tunga transporter kommer att passera på några av kommunens vägar under 2022. Visa hänsyn och följ vägtransportledarnas instruktioner, för allas säkerhet.

Från 21 januari och genom hela 2022 kommer tunga, extrema transporter att färdas på några av kommunens vägar. Det är vindkraftsverk som anländer sjövägen till Ljusne för att sedan fraktas inåt landet. Transporterna kommer att gå via Sandarne vidare över Tvärleden mot E-Center och åt Bollnäshållet. Transporterna kommer mestadels gå på kvällar/nätter med start runt klockan 20 för att undvika störning av övrig trafik.

Transporter med förkörsrätt

Dessa sex meter breda och 150 ton tunga transporter har dispenser och förkörsrätt och behöver ibland använda hela vägens bredd. Transporterna lotsas av vägtransportledare som förordnas av polisen och arbetar för allas säkerhet. Trafikanten är skyldig att stanna vid stoppskylt eller röd stopplampa, transporterna får inte köras om. Vägtransportledarna informerar trafikanter om hur det egna fordonet kan parkeras.

Kör varsamt och visa hänsyn i trafiken.

Läs mer: Mer om vägtransportledare - Polisen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 januari 2022