Händelse vid Norrtullskolan

Det har under morgonen torsdag 10 februari inkommit ett bombhot mot Norrtullskolan, men bedöms inte som trovärdigt av Polisen.

–Skolledning har hanterat det snabbt, så också Polisen, skolan är en trygg plats för barn, elever och personal, säger Eva-Britt Hartikainen.

Vi väljer att kommunicera detta för att undvika rykten och onödig oro.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn