Händelse vid Norrtullskolan

Det har under morgonen torsdag 10 februari inkommit ett bombhot mot Norrtullskolan, men bedöms inte som trovärdigt av Polisen.

–Skolledning har hanterat det snabbt, så också Polisen, skolan är en trygg plats för barn, elever och personal, säger Eva-Britt Hartikainen.

Vi väljer att kommunicera detta för att undvika rykten och onödig oro.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022