Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Text på bild: Hur mår du? I dagarna skickas en enkät ut till cirka 12000 personer. Är du en av dem? Dina svar hjälper oss att förstå hur hälsoläget i Gävleborg kan förbättras. Tack för att du bidrar!

I dagarna får invånare i Gävleborg en enkät från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. 

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer i åldrarna 16 år och uppåt. Syftet med den är att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. I årets undersökning ingår också några frågor som handlar om pandemin.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

- Om du är en av 2000 söderhamnare som i dagarna får enkäten från Folkhälsomyndigheten så hoppas jag att du vill delta och berätta hur du mår. Dina svar är viktiga för att rätt saker ska prioriteras inom kommunen, menar Anna-Karin Eklund, folkhälsostrateg i Söderhamns kommun.

Fakta om Nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Årets undersökning består av 45 000 i det nationella urvalet och tilläggsurval från sammanlagt 12 regioner inklusive Gävleborg. I Gävleborg är det cirka 12 000 som får enkäten och undersökningen genomförs i samarbete med länets kommuner. Urvalet i befolkningen är obundet och slumpmässigt.

Läs mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor

Frågor och svar kring enkäten (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.
Om enkäten Hälsa på lika villkor (Region Gävleborg) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 februari 2022