Trygghetsarbetet i Söderhamn: ny lägesbild för februari

Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu finns årets andra rapport från lokalsamhället - en bra och aktuell bild av vad som hänt under från slutet av januari till slutet av februari.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet görs enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet och som redan använts med framgång i flera kommuner. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Läs mer: Kraftsamling för trygghet i Söderhamn Länk till annan webbplats.

Lägesbild nummer 2 2022

Nu finns årets andra lägesbild, med rapporter från flera olika verksamheter i samhället.

Läs mer: Lägesbild Söderhamn perioden 2022-01-25 till 2022-02-21 , 120.2 kB.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn