Trygghetsarbetet fortgår efter skjutning – långsiktigt och med ny handlingsplan

Trygghetsarbetet går vidare i Söderhamns kommun efter skjutningen där en ung person avled och en annan skadades allvarligt. Trygghetsarbetet sker både långsiktigt och enligt en färsk handlingsplan som har fokus på att identifiera risker, ta hand om oro och återskapa tryggheten efter den tragiska händelsen.

Söderhamns kommun jobbar sedan en tid fokuserat och långsiktigt med trygghetsarbete. Det sker enligt en vedertagen modell där verksamheter rapporterar in lägesbilder, som blir en grund att kunna ha snabba fötter med hänsyn till hur tryggheten utvecklas i vår kommun.

Läs mer: Insamling av lägesbilder ger grunden för trygghetsarbete Länk till annan webbplats.

Efter händelsen då en person sköts till döds och en annan skottskadades i Söderhamn, finns nu en handlingsplan med riskbedömning och åtgärder för bland annat stävja oro bland barn och unga, förhindra fler våldsamma händelser, öka tilliten till samhället och vara vaksam på icke demokratiska organisationers aktioner.

- Vi jobbar med detta och har frågorna uppe på bordet. Vi arbetar för fullt för att Söderhamns ska kännas tryggt och att våldet inte ska eskalera, säger Lena Wetterlind, trygghetssamordnare i Söderhamns kommun.

Tät samverkan med polisen

Samverkan mellan verksamheter är en viktig grund i detta arbete och Söderhamns kommun har ett långtgående samarbete polisen.

- Det finns en bra och upparbetad kontakt mellan kommun och polis. Vi ger dem all information vi kan ge och de behöver också kommunens stöd och hjälp, det är ömsesidigt. Vi har också en bra kontakt med civilsamhället i det här arbetet, säger Lena Wetterlind.

Senast uppdaterad: 4 mars 2022