Kommunstyrelsen sa ja till folkinitiativ för folkomröstning

Kommunstyrelsen röstade ja till folkinitiativet om folkomröstning angående vindkraft på Storgrundet. Därmed tas frågan upp i kommunfullmäktige 13 juni.

Kommunstyrelsens beslut 8 februari innebär att kommunstyrelsen nu bereder ett ärende som kommunfullmäktige kan ta ställning till vid sammanträdet 13 juni 2022. Det handlar om att bestämma hur en folkomröstning ska gå till rent praktiskt, dels hur det ska finansieras. En folkomröstning i anslutning till de allmänna valen i september beräknas kosta runt en miljon kronor medan en separat folkomröstning om vindkraft på Storgrundet beräknas kosta en och en halv miljon kronor.

Kommunstyrelsen beslutade också att valnämnden ska vara med i beredningen av ärendet, efter ett yrkande från kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson, (C). I valnämnden har alla kommunfullmäktiges partier en ledamotsplats.

Kan påverka framtida beslut

Resultatet i den kommande folkröstningen kan verka vägledande i eventuella framtida ansökningar om vindkraft på Storgrundet. Däremot påverkas inte det gällande tillståndet om vindkraft på Storgrundet som WPD har och som gäller fram till 2026.

Svängning om Gretas klackar 2

Kommunstyrelsen beslutade också mot att använda det kommunala vetot i frågan om en vindkraftspark på Gretas klackar 2, en svängning jämfört med hur kommunfullmäktige röstade tidigare i år. Röstsiffrorna blev 9-6. Det ärendet väntas också komma upp i kommunfullmäktige under våren.

Läs mer: Kommmunalt veto mot planerade vindkraftsparker Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022