Sopning och sandupptagning under våren - start vecka 13

Från vecka 13 börjar vi sopa upp sand från vintern.

Från vecka 13 och sju veckor framåt kommer Söderhamns kommun för att sopa upp sand från vintern. Här kan du se hur prioritering och turordning ser ut.

Ett säkert vårtecken är den upptagning av sand och grus som Söderhamns kommun varje år utför på våra gator och gång- och cykelvägar.

Arbetet sker efter en turordning som kan skifta år för år. Varje kommundel sopas enligt ett uppgjort schema, datum är preliminära och kan komma ändras på grund av till exempel otjänligt väder, maskinhaveri eller andra oförutsedda händelser.

Att tänka på när vi kommer

Tips: för att vi ska få bort så mycket sand som möjligt från våra gator det viktigt att ta hänsyn till datumparkeringen, passa också på att sopa bort sand från din trottoar innan vi kommer.

Våren är här!

Läs mer: Sopning och sandupptagning - schema för 2022

Senast uppdaterad: 25 mars 2022