Trygghetsarbetet går vidare - årets tredje lägesrapport

Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu finns årets tredje rapport från lokalsamhället - en bra och aktuell bild av vad som hänt under den senaste månaden.

Kraftsamlingen går vidare för ökad trygghet i Söderhamns kommun. Arbetet görs enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet och som redan använts med framgång i flera kommuner. Metoden kallas EST och innebär att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället.

Här kan du se vad som rapporterats in den senaste månaden:

Läs mer: Lägesrapport 3 Söderhamn perioden 20220222-20220331 , 128.1 kB.

Se också: Lägesrapport 2 Söderhamn perioden 20220125-20220221 Länk till annan webbplats.

Se också: Lägesrapport 1 Söderhamn perioden 20211214-20220124 , 48.3 kB.

Senast uppdaterad: 1 april 2022