Dags att söka lovskola

En man lutar sig över barnens böcker. 

Går du i årskurs 8 eller 9 och har svårt att nå gymnasiebehörighet? Ta chansen och delta i sommarlovskolan 10-23 juni. Sista ansökningsdag är den 11 maj.

Information om lovskolan

Sommarlovsskolan erbjuds till elever i årskurs 9 som inte nått gymnasiebehörighet och till elever i årskurs 8 som riskerar att efter årskurs 9 inte vara behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Behörighet till ett yrkesprogram i gymnasiet kräver godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare minst fem andra ämnen.

Sommarlovsskolan genomförs på Norrtullskolan 10-23 juni

Undervisning mellan klockan 08.30 och 14.00 med avbrott för lunch.

Syfte

Syftet med lovskola är att eleven får lära sig mer i ämnet för att nå kunskapskraven. Elever i årskurs 9 kan efter avslutad lovskola genomgå prövning för godkänt betyg. Rektor på elevens skola beslutar om en elev ska erbjudas lovskola eller inte.

Ansökan

Ansökan till sommarlovsskolan görs av vårdnadshavare och elev senast 11 maj via ansökningsblankett. Blanketten lämnas eller skickas till den skolexpedition som eleven går på.

Besked om eleven är antagen eller inte till lovskolan kommer att skickas hem med brev under vecka 22. Lovskolan är frivillig men för elev som har sökt och blivit antagen är det obligatoriskt att delta.

Sök lovskola , 54.2 kB. (blankett)

Senast uppdaterad: 26 april 2022