Tänk på det här om du ska elda utomhus och under Valborg!

Med våren och värmen kommer fler tillfällen till att elda utomhus, ett av tillfällena är Valborgsmässoafton. Men det finns en del risker med eldning utomhus.

Viktiga tips för valborgselden och andra tillfällen

  • Skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark. Detta gäller både privat och kommunal mark.
  • Meddela räddningstjänsten.
  • Det får inte finnas någon risk för att elden sprider sig.
  • Tillgång till släckredskap ska finnas på platsen där du eldar.
  • Tänd inte brasan vid stark blåst.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Se till att du inte skapar besvär för närboende med till exempel störande rök.
  • Elda bara trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent trä.
  • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
  • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, möbler, däck, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.

För att räddningstjänsten ska ha vetskap om var det kommer finnas majbrasor och ha kontaktuppgifter till de som ansvarar för brasan, kan brasan anmälas till Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.

För mer information

Senast uppdaterad: 26 april 2022